Üdvözöljük az EURO-ECO cégcsoport Jogi- és Adótanácsadói Network (JAN) szolgáltatásának honlapján.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap által nyújtott szolgáltatások csak az alapszerződés mellé kötött kiegészítő (JAN) szerződések keretében érhetőek el korlátozás nélkül.

Szerződéskötési szándékát a Kapcsolat menüpont alatt található email címeken jelezheti számunkra. Munkatársaink a megadott elérhetőségeken fogják keresni Önt a részletes tájékoztatás érdekében.

   

Időszaki elszámolás: változó áfa-szabályok

Az időszaki elszámolású ügyletek szabályai terén 2015. július 1-től hatályba lépő áfa törvény-változások egyelőre csak egy meghatározott adóalanyi kört, a könyvviteli, könyvvizsgálati és adó-tanácsadási szolgáltatást végzőket érintik, de az új előírások 2016. január 1-től minden adóalanyra kiterjesztésre kerülnek!

Az általános forgalmi adóról (ÁFA) szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) 2015. július 1-én hatályba lépő 58/A. §-nak rendelkezései alapján a hivatkozott számviteli és adózási szolgáltatást nyújtók esetében az Áfa fizetési kötelezettség az elszámolási időszakhoz kötött teljesítések, valamint a részkifizetéses, folyamatos jellegű teljesítések esetében már nem az Áfa törvény 58. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési határidőhöz, hanem a főszabály szerint az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napjához igazodik. A törvény két esetkört emel ki a főszabály alól:

  • Amennyiben mind a fizetési határidő, mind az elszámolásról kiállított számla, vagy nyugta kelte megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját, az ügylet teljesítési időpontja az említett bizonylatok kibocsátásának időpontja lesz.
  • Abban az esetben, ha az ellenérték megtérítésének esedékessége az elszámolással érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik, a teljesítés időpontja a fizetési határidő lesz, azzal a kiegészítő megkötéssel, hogy az adót az időszak utolsó napját követő 30. napon akkor is meg kell állapítani, ha a fizetés esedékessége ezt követő időpontra esik.

Ezen új szabályozás szerint leghamarabb 2015. június 30-át követően kezdődő azon elszámolási időszakra kell alkalmazni, amely esetében a fizetés esedékessége szintén 2015. június 30-a utáni időszakra esik.

A fentiektől függetlenül a könyvviteli, könyvvizsgálati és adó-tanácsadási szolgáltatást végzőkre is kiterjednek az Áfa törvény 58. § (3) bekezdésében foglaltak, azaz amennyiben az ügylet elszámolási időszaka tartamában meghaladja a 12 hónapot, időarányos részteljesítésként az alábbi időpontokban teljesítés történik:

  • a naptári év utolsó napján, amennyiben a könyvviteli, könyvvizsgálati vagy adó-tanácsadási szolgáltatás az igénybevevő külföldi székhelyéhez vagy telephelyéhez kapcsolódik legközvetlenebbül és emiatt válik az igénybevevő adóalany Áfa fizetésre kötelezetté;
  • minden egyéb esetben, a tizenkettedik hónap utolsó napján.

A jelen Áfa törvény változás azonban csak a jéghely csúcsa. Az új szabályozásnak az adójogban leggyakorlottabb adóalanyok, tehát a könyvviteli, könyvvizsgálati és adótanácsadói szolgáltatást végzők körében történő bevezetése csak az első lépcsőfok ahhoz, hogy ezen elszámolási szabályok 2016. január 1-jei általános, minden adóalany számára egységes bevezetése zökkenőmentesen történhessen meg.

   

Bejelentkezés  

   

EUR / HUF  

   

CHF / HUF